Teknologi för framtiden

New Holland är en världsledande tillverkare av traktorer, skördetröskor, pressar, exakthackar och teleskoplastare. New Holland ligger i framkant när det gäller design, miljö och teknologi med många priser i bagaget, bl a vinnare av ”Tractor of the Year” ett flertal gånger. Det finns allt från små lastartraktorer till stordragare inkluderat de senaste tillskotten av T4 och T5 som också har steg IIIB motorer, framtidens miljötänk.
New Hollands program av skördetröskor omfattar både skakartröskor med flercylindersystem och avancerade rotortröskor med dubbla rotorer.SCR: Högpresterande, effektiv lösning för bränsleekonomiska motorer med hög effekt


SCR, Selektiv katalytisk reduktion, använder en katalysator för att ta hand om NOx innehållet i avgaserna och omvandlar det till ofarlig vattenånga och kvävgas, vilka båda förekommer naturligt i atmosfären. För att uppnå detta används ett efterbehandlingssystem som tillsätter AdBlue till avgaserna. AdBlue är en blandning av vatten och urea som är färglös och giftfri.
New Holland var tidigt på det klara med att SCR-tekniken var överlägsen för högeffektiva maskiner i lantbruket. Merparten av de nyproducerade maskinerna kommer att säljas med denna nya miljövänliga och bränsleeffektiva motor som är framtiden när det gäller miljökraven och successivt kommer alla maskiner att ersättas med denna nya teknik.
Det ger inte bara bättre miljö utan även lägre bränsleförbrukning och starkare motor.
Var finns
New Holland?

New Holland är en global aktör med tillverkning och försäljning i alla världsdelar. De maskiner som importeras till Sverige kommer från England, Belgien, Italien samt USA och programmet består av traktorer, skördetröskor, rundbals-, storbals- och fyrkantspressar, teleskoplastare samt grönytemaskiner.
I Sverige representeras New Holland av 48 privata återförsäljare från Ystad i söder till Råneå i norr. Återförsäljarna är kunniga och engagerade och samtliga personalkategorierna genomgår kontinuerlig vidareutbildning genom vår eller New Hollands försorg i syfte att alltid kunna ge dig bästa möjliga service.
 
Länk till New Hollands internationella webb:
www.newholland.com