Fyrkantspress från Krone


BiG Pack är helt enkelt STOR - i dimension, vikt och flexibilitet

Det stora utbudet av KRONE storbalspressar uppfyller i stor sett alla behov och önskemål. Omfattande valmöjlighet av balstorlek, X-Cut-systemet med utdragbara knivar, VFS-förpackarsystem och sist men inte minst HDP-tekniken för balar bestående av hårt packade skivor. Det ger 25% mer vikt i varje bal!
 

För högsta densitet

Balkammaren på 1290 HDP är förstärkt och förlängd med 80 cm. Den ”trattliknande” formen på balkammaren i kombination med sex hydraulcylindrar, som utövar tryck på balkanalens sidor, gör att balarna packas ännu hårdare och baldensiteten ökar med ca 25% jämfört med en konventionellt pressad bal.
HDP (high density press) är den absolut senaste innovationen från Krone när det gäller att pressa balar med hög densitet.
 

Lugn och behaglig körning

Det tunga svänghjulet (578 kg) på 1290 HDP ger en oerhört lugn och mjuk gång, eftersom det fångar upp kraften från kolvslagen. Dessutom gör det att maskinen har ett lägre effektbehov. Svänghjulet är utrustat med ett överbelastningsskydd.
 

XC-inmatningsrotor

Den nya rotorn på KRONE Big Pack-pressar ger förbättrat materialflöde och ökad kapacitet till ett lägre effektbehov.
 

Gör en stor av många små

Den tiden är förbi när du behöver hantera massor av småbalar för hand. Med MultiBale- systemet från KRONE packas 6 små balar till en 2,7 m lång storbal.
Längden på de små balarna är steglöst ställbar från 0,45 m - 1,35 m. På det här sättet går hanteringen av småbalar snabbt och lätt.

Europas ledande tillverkare av vallmaskiner

Krone är ett anrikt företag i lantbruksmaskinbranschen som startades av Bernard Krone 1906. Idag är Krone ett storföretag med verksamheter i flera länder, bl a Tyskland, Danmark, Frankrike och USA. År 2008 omsatte Krone ca 362 miljoner Euro 2008 (≈3,7 miljarder SEK), men trots att Krone har haft en fantastisk utveckling och är fortfarande familjeägt med fjärde generationen Krone i ledningen.
Krones lantbrukstillverkning är idag specialisterad på utveckling och produktion av vallskördemaskiner och inom detta område intar Krone en klart ledande ställning.
Samarbetet mellan Söderberg & Haak och Krone har pågått sedan början av 1967.
 
Länk till Krones
internationella webb:
www.krone.de