Elho

ELHO är ett blomstrande familjeföretag i Bennäs, lite norr om Vaasa i Finland, som tillverkar maskiner av hög kvalitet för lantbruk och för enterprenadverksamhet. Inplastare, slåtterkrossar, strängläggare, strängvändare, specialmaskiner för utfodring som rundbalsrivare, maskiner för professionell miljövård osv, är en del av ELHOs produktsortiment. Titta igenom produkterna och hitta din egen favorit.
Lantbrukets produktion börjar på åkrarna och fulländas av en effektiv och fungerande maskinkedja ända in till foderbordet.
 
Länk till Elhos
internationella webb:
www.elho.fi