Comet högtryckstvättar

Sedan 1959 har Comet med ursprung i Italien tillverkat högtryckstvättar som idag säljs över hela världen.
Comet är framförallt kända för sina högpresterande Premium-pumpar med keramiska kolvar.
De högkvaitativa Comet tvättarna kan användas till mycket inom ditt jordbruk eller ditt hem t.ex.
maskin-, redskaps- och Stalltvätt, men även
blästring och avlopps-rensning.
 
Länk till Comets internationella webb:
www.comet.re.it