MODELL:
 

GPS-Switch – en lönsam investering

GPS-Switch är ett GPS-baserat system som ger automatiskt till- och frånslag samt delbreddskontroll för Amazone växtskyddssprutor och handelsgödselspridare.
Även den mest erfarne traktorföraren missar ofta till- eller frånslaget med några meter vid körning med spridaren eller sprutan. Med ett helt automatiserat system, som dessutom är synnerligen enkelt för föraren starta upp, sparas stora summor pengar samtidigt som miljön skonas.GPS-Switch slår automatiskt till och från spridningen vid vändtegen eller minskar arbetsbredden då överlappning uppstår, t ex vid spridning på oregelbundna fält. Föraren kan helt koncentrera sig på körningen - Amazone GPS-Switch ser till att insatsmedlet utnyttjas optimalt.
Vid praktiskt fältarbete med GPS-Switch börjar man med att bearbeta vändtegen för att definiera var denna finns. Efter detta slås automatiken till och GPS-Switch kommer automatiskt att slå till och från växtskyddssprutan eller spridaren vid rätt ställe mot vändtegen.
Förutom att slå till och från spridningen vid vändtegen kan upp till 13 delbreddssektioner kontrolleras automatiskt på växtskyddsprutorna.
För de hydrauliskt drivna handelsgödselspridarna gäller att GPS-Switch, förutom att slå till och från utmatningen vid vändtegen, kan variera arbetsbredden i sex steg.
En av fördelarna med GPS-Switch är naturligtvis att föraren avlastas, men det finns också stora ekonomiska och miljömässiga fördelar.
Den ena är att överlappning som orsakar dubbelspridning kan undvikas. Det är bra för miljön och sparar samtidigt pengar för lantbrukaren, eftersom en mindre mängd insatsmedel går åt. Dubbelspridning orsakar dessutom ofta liggsäd, vilket kan sänka grödans kvalitet och resulterar i högre torkningskostnader, större risk för stenkörningar etc.
Hur stor eller liten överlappningen ska vara kan väljas i tre steg.
Lika viktigt som att undvika för stor överlappning är att undvika mistor, som förutom att orsaka lägre skörd p g a för lite växtnäring eller högre ogräsförekomst, även kan påverka produktkvaliteten t ex vid bekämpning av svampsjukdomar.

En annan inte oväsentlig fördel är att den tillgängliga arbetstiden och därmed läglighetseffekten kan öka, eftersom systemet är helt oberoende av dagsljus. Tidiga morgnar och sena kvällar, då vanligvis även vindförhållandena är fördelaktiga, kan utnyttjas utan avkall på precision.    
Modulkonstruktionen hos GPS-Switch innebär att om traktorn redan är
utrustad med ett GPS-system kan signalen från detta användas för positions-bestämning. Därmed minskar även investeringskostnaden.
För att systemet ska arbeta som det är tänkt, bör avvikelsen med korrektionssignal inte överstiga ± 30 cm.

Amazone växtskyddssprutor UF, UG, UX och Pantera, samt handelsgödselspridarna ZA-M Hydro, ZA-M Ultra Hydro och ZG-B Ultra Hydro utrustade med Amatron+ är ”GPS-Switch Ready”, d v s förberedda för användning av GPS-Switch.

På de nya maskinerna kan man få GPS Switch integrerat i samma monitor som styr     maskinen. Om man ändå vill ha två skärmar i traktorn för att alltid ha GPS Switch funktionen på en egen skärm, går detta att lösa genom att köpa till en extra Amatron 3 och koppla samman monitorerna.
GPS-Switch är en tillsatsutrustning som med hjälp av DGPS automatiskt styr delbredder samt till- och frånslag vid vändtegen.

Den kan monteras på Amazones hydraulburna spridare ZA-M Hydro, ZA-M Ultra Hydro och ZG-B Hydro samt växtskyddssprutorna UF, UG, UX och Pantera.

Utrustningen består av en monitor som parallellkopplas med den befintliga Amatron+ terminalen.


Se en animation som visar hur GPS-Switch fungerar i praktiken med
Växtnäringsspridare
Växtskyddssprutor