Kultivatorer från Amazone


Olika typer av kultivatorer passar olika bra beroende på vilka förutsättningar som råder. Tallrikskultivatorn passar vid arbetsdjup på 3-12 cm där den gör det bästa jobbet, medan pinnkultivatorn behöver ett något större arbetsdjup för att göra en bra inblandning av halm och växtrester. Pinnkultivatorn kan å andra sidan arbeta betydligt djupare än tallrikskultivatorn i de fall det finns behov av att luckra jorden på djupet.

 

Inga sönderkörningar

På Catros är varje tallrik monterad i ett individuellt gummiblocks-paket, vilket ger optimalt skydd mot skador och säkerställer samtidigt ett jämnt arbetsdjup.
Catros har mycket hög kapacitet och arbetar lika bra i stubben direkt efter tröskan som på plöjd mark. Tallrikarna sitter i två rader som kan förskjutas i sidled i förhållande till varandra för att passa olika förhållanden. De är fjädrande upphängda i gummiprofiler och underhållsfritt lagrade. Catros ska framföras med hög hastighet (10-15 km/h) och skapar optimal inblandning av jord och växtdelar eller en perfekt såbädd. Återpackningen av ytan sker med den specialutvecklade gummikilsvälten.
Delburna Catros 2T-modeller
De delburna Catros-maskinerna har nu ett integrerat hjulställ för transportkörning. Draganordningen ansluts till traktorns trepunktslyft, vilket gör att ekipaget blir mycket smidigare att manövrera, både i fält och på väg.
Den intensiva inblandningen av växtrester sker med hjälp av den noggrannt utprovade vinklingen av de konkava tallrikarna.
Detta ger idealiska förutsättningar för snabb och säker uppkomst av ogräs och spillsäd efter den första grunda överfarten, varefter en efterföljande körning med lite
större arbetsdjup ger en färdig såbädd.

Exakt arbetsdjup och återpackning

I arbetsläge vilar kultivatorsektionerna på den efterföljande gummikilsvalsen. Arbetsdjupet ställs in mekaniskt eller hydrauliskt (tillval). Gummikilsvalsen har stor diameter, för att ge lågt rullmotstånd och optimal återpackning. Den arbetar störningsfritt även under blöta och besvärliga förhållanden, tack vare dess mjuka och flexibla yta samt effektiva avskrapare.

Cenius pinnkultivator

Cenius pinnkultivator finns som buren, delburen eller bogserad variant. De delburna     modellerna rullar på packarvälten i transport, medan den bogserade varianten har ett separat hjulställ för transportkörningen.
Största arbetsdjup är 28 cm som kan uppnås då pinnarna är utrustade med smala spetsar. För att jämna till jorden efter pinnarna är maskinen utrustad med utjämningstallrikar, som sitter monterade strax framför packarvälten.

Amazone


1883 grundade Heinrich Dreyer företaget Amazonen Werke. Idag har Amazone vuxit ett internationellt företag som 2008 omsatte 380 miljoner Euro (ca 3,9 miljarder SEK).
 
Störst i Europa på Teknologi från skörd till skörd
Amazone är Europas ledande tillverkare med ett komplett program för jordbearbetning, sådd, växtkraft och växtskydd.
Söderberg & Haak har haft ett långt samarbete med Amazone. Redan i slutet av 1960-talet började vi importera Amazone konstgödselspridare. 1998 introducerades Amazone burna och bogserade sprutor och i början av 2000-talet utökades programmet med såmaskiner och jordbearbetningsredskap.
 
Länk till Amazones internationella webb:
www.amazone.de