Såmaskiner från Amazone


Såmaskiner med precision från Amazone


Amazones koncept från skörd till skörd omfattar naturligtvis även såmaskiner.
Cirrus är en bearbetande såmaskin som kan arbeta direkt på obearbetad eller på plöjd mark. Arbetsbredder från 3 till 6 m.
Citan är en maskin för de stora arealerna med arbetsbredder från 8 upp till 12 m.


Cirrus - sådd med precision

Cirrus såmaskin kan användas både efter minimerad jordbearbetning och direkt på plogtiltan.
Cirrus har först två rader tallrikar för såbäddsberedning enligt Catros-systemet. Därefter följer den exakta utsädesfördelningen via PacTeC-billar (standard på Cirrus Super) eller RoTeC+-billar.
De stora gummikilshjulen med upp till 80 mm diameter bär upp hela maskinen och återpackar
såbädden precis framför billarna. Den tvångsstyrda djuphållningen ger ett exakt sådjup oavsett
förhållande och därmed kan arbetet ske i hastigheter upp till 20 km/tim.
Optimal utsädesplacering genom RoTeC+- bill med 400 mm diameter och upp till 50 kg billtryck. Perfekt utjämning och täckning tack vare den efterföljande precisionsharven.

Citan - kompakt och snabb

För de verkligt stora arealerna erbjuder Amazone Citan såmaskin, som är en såmaskin utan förredskap. Den finns med 8 m, 9 m eller 12 m arbetsbredd. Citans pneumatiska dosersystem garanterar exakta utmatningsmängder i området från 2 kg/ha till 400 kg/ha.


NYHET - EDX såmaskin

EDX såmaskin arbetar med ett utmatningssystem med tryckluft som ”skjuter” ut majskornen till såbillarna. Detta är ett patenterat koncept som innebär att man kan köra betydligt snabbare och få en betydligt högre kapacitet i sådden än konventionella precisionssåmaskiner. Utsädesbehållaren sitter centralt placerad och rymmer 360 liter. Konstgödselbehållaren rymmer 1100.
Radavståndet kan ställas in från 70 – 75 – 80 cm. En internationellt prisbelönt maskin och nu extra intressant eftersom majsen får allt större utbredning i Sverige.
Mer info om denna maskin inom kort!