Kultivatorer från Amazone


Kultivatorer för optimal jordbearbetning


Minimerad jordbearbetning, biobäddsbruk eller mulchsaat, som tyskarna säger, är en teknik som Amazone har stor erfarenhet av. Med rätt redskap och rätt kunskap kan kostnaderna för jordbearbetning och sådd reduceras väsentligt.
 

Catros - tallrikskultivator

Catros har mycket hög kapacitet och arbetar lika bra i stubben direkt efter tröskan som på plöjd mark. Tallrikarna sitter i två rader som kan förskjutas i sidled i förhållande till varandra för att passa olika förhållanden. De är fjädrande upphängda i gummiprofiler och underhållsfritt lagrade. Catros ska framföras med hög hastighet (10-15 km/tim) och skapar optimal inblandning av jord och växtdelar eller en perfekt såbädd. Återpackningen av ytan sker med den specialutvecklade gummikilsvälten som kan ställas in för olika marktryck.