Rundbalspressar från New Holland


BR6000 - välutrustade fixkammarpressar


Kraftfull balformation

BR6090 är en fixkammarpress där balen formas av en kombination av valsar och
medbringare. Välformade balar i alla tänkbara grödor säkerställs av en bottenvals
och en startvals i kombination med medbringare som trycks in i balen. Medbringarna är tillverkade av ett speciellt stål med hög hållfasthet. Allt detta bidrar till att ge en tidig start av kärnan och en säker rotation oavsett gröda och förhållanden.
 

Pressning och inplastning i ett moment

På BR6090 Combi, som är en kombinerad press/inplastare, kan pressnings- och lindningsförloppet ske helt automatiskt. Alternativt kan föraren välja ett annat program, där han själv bestämmer när den färdiga balen ska släppas ut.
 

Säker start

”Anknäbben” säkerställer en perfekt start av lindningsförloppet. Denna enkla konstruktion för in lindningsmaterialet i balkammaren där det fäster effektivt i balens yta. Balens rotation drar sedan lindningsmaterialet runt den färdiga balen.