Växtskyddssprutor från Amazone


Växtskyddssprutor - exakta, ekonomiska och miljövänliga


Kraven på kemiska växtskyddsåtgärder är hårda och det med rätta. Reducerad preparat- och vätskemängd kräver exakt och effektiv applicering för att resultatet ska bli det avsedda.
Detta har Amazone tagit fasta på och utvecklat sprutor med en unik teknik som håller rampen
i rätt läge, stabilt och lugnt.

Amazones effektiva avfjädring dämpar ramprörelser både i höjdled, sidled och i körriktningen. En lugn ramp är en förutsättning för jämn applice ring och ett måste, om du ska kunna minska vätske mängden med bibehållet, säkert resultat.

Huvudtank med snillrika former

Den kompakta huvudtanken av polyetylen är exceptionellt stark och har lång livslängd. Tack vare de släta väggarna med få skarvar och avrundade hörn, går det snabbt och enkelt att rengöra tanken både på insidan och utsidan. Den speciella utformningen minimerar också volymen restmängder.
 

Utformningen på Amazones behållare ger många fördelar:

• Låg transporthöjd
• Möjliggör parallellogramupphängning av rampen
• Ramp med kort överhäng
• Låg tyngdpunkt
• Skvalpskydd är överflödiga
• Färre svårtillgängliga vrår och skrymslen

Självgående växtskyddsspruta

En nyhet i utbudet av Amazone växtskyddssprutor är den självgående modellen SX 4000. Sprutan har hydropneumatisk avfjädring och en central spårviddsinställning. En 6-cylindrig motor på 200 hk driver sprutan via en steglös transmission. Tanken rymmer drygt 4000 liter och SX 4000 finns i arbetsbredder mellan 24 och 36 m. Sprutövervakningen sker via Amatron+-terminalen som även kan styras med hjälp av GPS-Switch.