Växtskyddssprutor - Exakta, ekonomiska och miljövänliga

Kraven på kemiska växtskyddsåtgärder är hårda och det med rätta. Reducerad preparat- och vätskemängd kräver exakt och effektiv applicering för att resultatet ska bli det avsedda.
Detta har Amazone tagit fasta på och utvecklat sprutor med en unik teknik som håller rampen i rätt läge, stabilt och lugnt.Amazones effektiva avfjädring dämpar ramprörelser både i höjdled, sidled och i körriktningen. En lugn ramp är en förutsättning för jämn applice­ring och ett måste, om du ska kunna minska vätske­mängden med bibehållet, säkert resultat.

 

UF i kombination med fronttank FT1001

Påfyllning av fronttanken sker helt automatiskt via UF-sprutan bak på traktorn. När vätskenivån i huvudtanken har nått en viss nivå börjar systemet, Flow-Control elektroniken i kombination med Amatron+, att överföra vätska från fronttanken. Därmed bibehålls viktfördelningen på ekipaget.

 

Alla sprutramper kan styras helt automatiskt med Distance-Control. Sprutrampen följer beståndets höjd och höjs automatiskt på vändtegen. Distance-Control gör det möjligt att automatiskt ställa in höjd och lutning (Profi I) resp. automatiskt ställa in vinkling och lutning i anslutning med Profi-manövrering II.

 

Burna UF-sprutor med hydrauliskt hopfällbara Super-S-ramper från 15 till 28 m har en mycket smal transport-
bredd, endast 2,40 m. Med Profimanövreringen ges många möjligheter till att fälla ihop och vinkla rampen för att passera hinder. Som tillval finns även automatik för att hålla rampen i rätt höjd över marken.

 

För mer information ladda ner broschyren

TEKNISK FAKTA

UF 901/12


Preparattank (absolut volym): 1050 liter

Spoltank: 120 l

Pumptyp: 4-cyl membran

Kapacitet: 160 l/min

Ramptyp: Q-plus

Arbetsbredd: 12 m

Manövrering: Direkt hydr

Armaturtyp: NG-5 sekt

Manövrering: El, fjärr,

Digital ramptrycks-indikering

MUNSTYCKEN m droppskydd

Munstyckshålare: enkel

Injektormunstycke ID 120 02: 24

UTRUSTNINGAR

Omrörning: steglös

Tryck + ledningsfilter: 100M

Separat preparatfyllare: Injektortyp

Emballagetvätt

Tankrengöring: tankdiskmunstycke

Monitor: Amaset+

Hydrauluttag: 1 D + 1E typ/antal

Transportbredd: 2,65 m

Vikt: 660 kg

Lyftkraftbehov: 3300 kg